Simona, Bulgaria.
Reblogged from xlrrr  68 notes

g2bch:

“ВПРОЧЕМ КАКВО ПО-СТРАШНО НАКАЗАНИЕ ОТ ВЪОБРАЖАЕМОТО ИЗЖИВЯВАНЕ НА НЕЩО, КОЕТО БИ МОГЛО ДА БЪДЕ И НЕ Е БИЛО?”
— БЛАГА ДИМИТРОВА